BLOG

  • VvE Beheer

VvE Beheer

VvE Beheer In Nederland zijn ongeveer 400 organisaties die verenigingen ondersteunen in het VvE Beheer. Een externe VvE beheerder neemt taken voor de VvE uit handen, waar vrijwel alle grotere verenigingen gebruik van maken. Het

Administratief VvE Beheer

Administratief VvE Beheer Onder administratief VvE beheer valt de ledenadministratie, financiële administratie en verzekeringen. Door de financiële werkzaamheden te laten verrichten door een externe beheerder voorkomt u tevens onderlinge problemen, bijvoorbeeld als een eigenaar niet

  • Bestuurlijk VvE Beheer

Bestuurlijk VvE Beheer

Bestuurlijk VvE Beheer Onder bestuurlijk VvE beheer valt gebruikelijk het voorbereiden van de algemene ledenvergadering (ALV), waaronder het reserveren van een locatie, het opstellen van een agenda, het toesturen van alle vergaderstukken, het opmaken van

Technisch VvE Beheer

Technisch VvE Beheer Onder technisch VvE beheer valt het organiseren van onderhoud, het beheren van contracten, het toezien op de uitvoering en het coördineren van planmatig / groot onderhoud. Met name het planmatige onderhoud is

Wat is een VvE?

Een Vereniging van Eigenaren is een rechtspersoon die als taak heeft het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken van het appartementengebouw alsmede het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren.