VvE Beheer

VvE Beheer
In Nederland zijn ongeveer 400 organisaties die verenigingen ondersteunen in het VvE Beheer. Een externe VvE beheerder neemt taken voor de VvE uit handen, waar vrijwel alle grotere verenigingen gebruik van maken. Het beheer van de VvE kun je onderverdelen in drie soorten taken: technisch VvE beheer, administratief VvE beheer en bestuurlijk VvE beheer.

Technisch VvE Beheer

Hieronder valt het organiseren van onderhoud, het beheren van contracten, het toezien op de uitvoering en het coördineren van planmatig / groot onderhoud. Met name het planmatige onderhoud is een belangrijk onderdeel, omdat de VvE hiervoor ook moet reserveren. Hiervoor wordt veelal een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) en een meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB) voor opgesteld.

Administratief VvE Beheer

Hieronder valt de ledenadministratie, financiële administratie en verzekeringen. Door de financiële werkzaamheden te laten verrichten door een externe beheerder voorkomt u tevens onderlinge problemen, bijvoorbeeld als een eigenaar niet op tijd betaalt.

Bestuurlijk VvE Beheer

Hieronder valt gebruikelijk het voorbereiden van de algemene ledenvergadering (ALV), waaronder het reserveren van een locatie, het opstellen van een agenda, het toesturen van alle vergaderstukken, het opmaken van een presentielijst en eventuele stembiljetten, het notuleren en eventueel tijdens de vergadering een voorzittersfunctie bekleden. Daarnaast is het veelal mogelijk om begeleidt te worden in juridische ondersteuning.

VvE Beheer vergelijken

Op deze website bieden we u de mogelijkheid om alle VvE Beheer organisaties in Nederland met elkaar te vergelijken. Druk op onderstaande knop om naar de vergelijkingspagina pagina te gaan.

VvE Beheer Vergelijken