Technisch VvE Beheer

Technisch VvE Beheer
Onder technisch VvE beheer valt het organiseren van onderhoud, het beheren van contracten, het toezien op de uitvoering en het coördineren van planmatig / groot onderhoud. Met name het planmatige onderhoud is een belangrijk onderdeel, omdat de VvE hiervoor ook moet reserveren. Hiervoor wordt veelal een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) en een meerjaren onderhoudsbegroting (MJOB) voor opgesteld.

VvE Beheer vergelijken

Op deze website bieden we u de mogelijkheid om alle technisch VvE Beheer partijen met elkaar vergelijken. Druk op onderstaande knop om naar de VvE Beheer Vergelijken pagina te gaan.

VvE Beheer Vergelijken