Wat is een VvE?

Wat is een VvE
Als u besluit om een appartement te kopen dan wordt u volledig eigenaar van dit appartement. U krijgt dus het exclusieve gebruiksrecht van dit appartement. Maar hoe zit het met de het gebouw waar het appartement deel van uitmaakt? Van dit gebouw wordt u mede-eigenaar. De gevolgen hiervan zijn groot. U mag gebruik maken van alle gemeenschappelijke ruimtes van het gebouw. Echter, de keerzijde daarvan is dat u als mede-eigenaar uiteraard ook financieel verantwoordelijk bent voor het gebouw. Als eigenaar van een appartement bent u verplicht samen met de overige eigenaren het gebouw te onderhouden. En dit kan vervelende situaties met zich meebrengen.

Om alles goed te laten verlopen heeft de wetgever in de wet vastgelegd dat alle eigenaren binnen een complex lid moeten worden van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Het lid worden van de eigenaren gebeurd volledig automatisch (artikel 5:125 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek). Daarnaast is dit lidmaatschap niet opzegbaar, maar wordt automatisch beƫindigd bij verkoop (na overdracht bij de notaris).

Vereniging van Eigenaren

Een Vereniging van Eigenaren is een rechtspersoon die als taak heeft het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken van het appartementengebouw alsmede het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren.

Als VvE-lid (mede-eigenaar) bent u mede aansprakelijk voor wat uw VvE doet of nalaat. Het is dus belangrijk het VvE beheer goed te regelen.

Bijdrage verschuldigd

Wat is VvE
Als eigenaar van een appartement bent u de VvE een bijdrage verschuldigd. De hoogte hiervan is afhankelijk van verschillende zaken zoals o.a. de grootte van het appartement zoals vastgelegd in de splitsingsakte in de vorm van een breukdeel. De bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de leden van de VvE. Dit gebeurt in de ledenvergadering.

Deze bijdrages worden gebruikt om o.a. kleine reparaties, schoonmaakkosten, elektra van gemeenschappelijke ruimten en liften, onderhoudscontracten, verzekeringen en bestuurskosten te betalen.

De VvE moet ook sparen om grootonderhoud te kunnen bekostigen. Meestal wordt een meerjaren onderhoudsbegroting opgesteld om te bepalen wanneer groot onderhoud moet worden uitgevoerd en wat dat gaat kosten.

Organen van de VvE

Een VvE kent vier wettelijk verplichte organen:

  • de algemene ledenvergadering;
  • het dagelijks bestuur;
  • de voorzitter van de (leden)vergadering;
  • de kascontrolecommissie (of Raad van commissarissen);

Statuten van de VvE

De regels waaraan de leden van de VvE zich hebben te houden staan omschreven in de statuten van de VvE. Het geheel aan statuten bestaat in ieder geval uit de (notarieel opgestelde) splitsingsakte en is gebaseerd op een modelreglement. Daarnaast zijn er nadere regels te stellen in een huishoudelijk reglement.

VvE Beheer organisaties

In Nederland zijn ongeveer 400 organisaties die verenigingen ondersteunen in het VvE Beheer. Een externe VvE beheerder neemt taken voor de VvE uit handen, waar vrijwel alle grotere verenigingen gebruik van maken. VvE Beheer kun je onderverdelen in drie soorten taken: technisch VvE beheer, administratief VvE beheer en bestuurlijk VvE beheer.

VvE Beheer vergelijken

Op deze website bieden we u de mogelijkheid om deze organisaties te vergelijken. Druk op onderstaande knop om naar de VvE Beheer Vergelijken pagina te gaan.

VvE Beheer Vergelijken