Kenmerken

  Gevestigd in Breda Technisch beheer Bestuurlijk beheer

Ratering Gebouwenbeheer

Er zijn veel sites en initiatieven op het gebied van VvE beheer, ik lever een aantal advies diensten te weten:

Indien u een probleem heeft of een verschil van inzicht met een beheerder of binnen de ledenvergadering dan treed ik op als voorzitter waarin ik zowel de belangen van de leden en het bestuur weeg om zo weer goede en gezonde verhoudingen te krijgen.

 • Advies bij het opstellen van de akte en het reglement van de VvE.
 • Uitleg over relevante wet- en regelgeving zoals Appartementen wet en de verschillende modelreglementen.
 • Heeft u vragen over de hoofd- en onder splitsing, mandeligheid en coöperatieve verenigingen evenals ontwikkelingen of over gemengd beheer neem contact op.
 • Advies over de bestuurlijke structuur van een VvE en het organiseren van het goed doen functioneren van VvE’s via o.a. de algemene ledenvergadering, bestuursvergaderingen, kascommissie, technische commissie en verslaglegging
 • Vragen over verzekeringen.
 • Controle van de financiële administratie zoals jaarrekeningen, begrotingen, dossiervorming, beheer van de bankrekeningen van de VvE
 • Advies over verschillende beheer scenario’s uit te werken voor de VvE op basis van de wensen van de VvE ten aanzien van de begroting en de meer jaren onderhoudsplanning en de VvE voorzien van een goed en onderbouwd advies
 • Advies over offerte aanvragen en het verstrekken van opdrachten.
 • Advies over bouwgebreken beoordelen van risico’s
 • Advies en controle van meerjarenonderhoudsplanningen (MJOB)
 • Advies tussen de relatie tussen MJOB en de begroting en reserves van de VvE, de 0,5 % van de herbouwwaarde blijkt in de praktijk niet voldoende. Zeker niet als de MJOB nog niet op orde was/is.
 • Begeleiding groot onderhoudstrajecten
 • Het organiseren van, het doen uitvoeren en toezien op, het dagelijkse reparatieverzoeken
 • Basiskennis betreffende veel voorkomende installaties in VvE’s o.a. op het gebied van onderhoud, contracten, beheer.

Plaats review

Cijfer 0 stars
0 / 5 (0 )

0%

 • Service
  User: 0%
 • Vakkennis
  User: 0%
 • Prijs
  User: 0%
 • Kwaliteit
  User: 0%


No one has rated this yet, be the first! No one has rated this yet, be the first!