VvE Beheer Vergelijken

  • VvE Beheer

VvE Beheer

VvE Beheer In Nederland zijn ongeveer 400 organisaties die verenigingen ondersteunen in het VvE Beheer. Een externe VvE beheerder neemt taken voor de VvE uit handen, waar vrijwel alle grotere verenigingen gebruik van maken. Het beheer van de VvE kun je onderverdelen in drie soorten taken: technisch VvE beheer, administratief VvE beheer en bestuurlijk VvE

Technisch VvE Beheer

Technisch VvE Beheer Onder technisch VvE beheer valt het organiseren van onderhoud, het beheren van contracten, het toezien op de uitvoering en het coördineren van planmatig / groot onderhoud. Met name het planmatige onderhoud is een belangrijk onderdeel, omdat de VvE hiervoor ook moet reserveren. Hiervoor wordt veelal een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) en een meerjaren

Wat is een VvE?

Een Vereniging van Eigenaren is een rechtspersoon die als taak heeft het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken van het appartementengebouw alsmede het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren.