Wat is VvE?

Wat is VvE
VvE staat voor: Vereniging van Eigenaren.

Als een gebouw wordt gesplitst in appartementen die los verkocht kunnen worden, moet er een vereniging van eigenaren worden opgericht. De eigenaren van de appartementen in het gebouw zijn automatisch lid van die vereniging. Dit betekent dus dat men door de koop van het appartement automatisch lid wordt en dus niet het lidmaatschap kan weigeren, of opzeggen. Het VvE lidmaatschap eindigt wanneer men ophoudt appartementseigenaar te zijn. Dit is een belangrijk onderscheid met gewone verenigingen, waar lidmaatschap vrijwillig is.

De VvE dient voor het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. Hierbij te denken aan het in stand houden en het onderhoud van het gebouw en de gemeenschappelijke ruimten.

Het bestuur van de VvE

Als koper van een appartement en lid van een VvE krijgt u te maken met twee organen: het bestuur en de algemene ledenvergadering. In tegenstelling tot andere verenigingen bestaat het bestuur vaak uit een professionele bestuurder ook wel beheerder of administrateur genoemd. Bij kleine VvE’en kan een van de eigenaren de taak van de bestuurder op zich nemen. De bestuurder adviseert de VvE en voert bepaalde taken uit. Het zijn uiteindelijk de eigenaren die de besluiten nemen.